سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد طاهری – کارشناسی ارشد شهرسازی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

توسعه پایدار یکی از مواردی است که اخیرا در علوم متفاوتی مطرح شده است که با توجه به تعاریف متفاوت آن در هریک از علوم می توان اینگونه استنباط کرد که هدف کلی این حرکت دستیابی به جامعه سالم و در نتیجه زندگی سالم می باشد با توجه به مشکلات فراوان در جوامع امروزی و همچنین روند رو به رشد این مسائل در اینده همگان را به تفکر جهت یافتن راه حلی بهینه واداشته است دراین پژوهش سعی داریم توسعه پایدار را از دیدگاه علم شهرسازی و به طور مشخص تر از دیدگاه عدالت شهری بررسی نماییم. یکی از مواردی که تاثیر بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار در شهرهای امروزی دارد ورزش کردن و وجود فضاهای ورزشی و تفریحی در شهرها می باشد در ادامه به بررسی مناطق ۹ گانه شهرداری شیراز از دیدگاه عدالت شهری در مورد توزیع فضاهای ورزشی و تفریحی موجود در مناطق می پردازیم. روش تحقیق دراین پژوهش بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مطالعات میدانی پژوهشگر می باشد درپایان قصد داریم مناطق ۹ گانه شهرداری شیراز را از حیث عدالت شهری در توزیع فضاهای ورزشی و تفریحی طبقه بندی کنیم.