سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین علیان –
منصوره گائینی –

چکیده:

عدالت و اجرای آن یکی ازنیازهای اساسی و فطری انسان همچنین آرمان دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته اند قران هم به عنوان یک منبع الهی و سرچشمه عمیق ترین افکار و عالی ترین معارف درعرصه های گوناگون حیات فکری فرهنگی علمی اجتماعی ادبی و هنری مسلمانان بوده است که میتوان ازاین منبع عظیم به عنوان مبنایی برای اجرای عدالت درسازمان ها که انسان ها درطول عمرشان با آنها سروکاردارند استفاده کرد درعدالت سازمانی چنین مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتارشود تا احساس کنند بصورت عادلانه با آنها رفتارشده است که عدالت سازمانی شامل حیطه های عدالت توزیعی رویه ای و تعاملی می باشد دراین مقاله ضمن ارائه تعاریفی ازعدالت عدالت ازدیدگاه قران عدالت درسازمان ها و انواع عدالت سازمانی مورد بررسی قرارگرفته و درانتها با بررسی پژوهشهای گذشته اهمیت عدالت سازمانی بیان شده است.