سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین وحیدی منفرد – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مهدی دیداری – کارشناسی مهندسی صنایع
علی محمد کیمیاگری – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عدالت اقتصادی ازمهمترین اهداف حکومت ها است هدف فعالیت های اقتصادی دولت هادرکناررشد و تصحیح سازوکارهای اقتصادی همواره از میان بردن فاصله های طبقاتی نیز بوده است ازبارزترین عوامل موثربرایجاد فاصله های طبقاتی نابرابری درتوزیع درامد است برای سنجش این معیار ازروشهای متعددی استفاده میشود که رایج ترین آنها ضریب جینی می باشد دراین پژوهش رابطه ی ریاضی برمبنای مدلهای اقتصادسنجی بین ضریب جینی و متغیرهای کلان اقتصادی بدست آمده است این رابطه تاحد زیادی ضریب جینی را با بهره گیری ازمقادیر شاخصهای رشد اقتصادی هزینه های انتقالی یارانه نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه می نماید دراین پژوهش ازمدل براورد کنترین مربعات معمولی و همچنین تکنیک شبکه عصبی استفاده شد هاست سری زمانی ضریب جینی و سایرمتغیرها مربوط به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۷ می باشد ازنتایج قابل توجه این پژوهش بی تاثیر بودن درآمدهای نفتی درامدهای مالیاتی دولت و جنگ برضریب جینی می باشد.