سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کاوه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
عبدالرزاق نعمتی –
علیرضا قلعه ای – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه.

چکیده:

لزوم توجه به عدالت و عدالت اقتصادی موضوعی است که بیش از هر چیز در ادیان الهی و به خصوص دین اسلام بدان پرداخته شده است که وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه دلیل بر این مدعاست. فلسفه وجود چنینمفهومی، عدم تعادل توازن اجتماعی به خاطر نفع طلبی بیش از حد، تعداد محدودی از انسان ها بوده است که مصلحان را بر آن داشته تا جهت رفع این عدم تعادل، به دنبال راه حل هایی باشند، که آرزوی تحقق عدالت، یکی از اینراهکارهاست. مکاتب مختلف با توجه به جهان بینی هایی متفاوتی که دارند، هر یک به گونه ای خاص به این مهم پرداخته اند و در این میان اسلام راهکارهای جامع تری از دیگران ارائه نموده است. بنابراین ما در این مقاله ابتدا بهبررسی مفهوم و ویژگی های عدالت در آیین مقّدس اسلام به طور کلی پرداخته ایم و در ادامه معیارهای عدالت اقتصادی، جایگاه و اهمیت عدالت در اقتصاد اسلامی، دیدگاه اسلام در مورد عدالت اقتصادی و پس از برشمردن موانع ایجاد عدالت اقتصادی، راهکارهای تحقق عدالت را بیان می کنیم و در آخر به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم