سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیوا شهرآیینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ادریس فیض آبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشید رئیسی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش ماتریس انتقال به کمک معادله دیراک عبور از یک ترانزیستور اثر میدانی گرافینی با دو گیت فلزی را بررسی می کنیم با ا عمال ولتاژ به این گیت ها درون گرافین سد پتانسیل ایجاد می شود دراین مقاله حالتی را که ما بررسی کرده ایم به گونه ای است که ارتفاع سد دوم متغیر است الکترون ها نیز با زوایای مختلف به سد فرود می آیند نتایج نشان میدهند که می توانیم عبور ذرات از سد دوگانه گرافینی را به کمک بایاس خارجی کنترل کنیم زمانی که الکترون ها با زاویه صفر به سد گرافینی برخورد می کنند بیشترین عبور حاصل می شود و این مسئله هماهنگ با پارادوکس کلاین میباشد در زوایای دیگر به طور کلی احتمال عبور کمتر از یک به دست می آید و برحسب اختلاف پتانسیلی که بین دو سد اعمال شده است از یک ماکزیمم تا یک مینیمم تغییرات شبه نوسانی نشان میدهد که این نوسانات ریشه در مکانیک کوانتمی داشته و به کمک آن می توان عبورذرات ا زاین ترانزیستور اثر میدانی گرافینی را تحت کنترل درآورد.