سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا پورپروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندس شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
حسن زارع علی آبادی – استادیار دانشگاه، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
الهام بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندس شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرید قنبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندس شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب نوع عایق برای خطوط انتقال فرآورده های نفتی، محدوده دمای کارکردی عایق است. برای هر عایق،بسته به جنس آن، محدوده دمای کاری مشخصی تعریف می شود، بدین معنی که عایق در آن محدوده دمایی، بهترین عملکرد را خواهد داشت. بنابراین، قبل از عایق کاری باید شرایط و دمای محیط و سیستمی که قرار است عایق شود مشخص گردد و با توجه به محدوده دمایکاری، عایق مناسب انتخاب شود. به وسیله عایق کاری می توان مقداری حرارت ذخیره کرد که از این حرارت تولید شده می توان برای پیش گرم کن فرآورده های نفتی و انتقال آنها در مسافت های طولانی در نقاط سرد استفاده نمود. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از معادله جریانغیر هم دما در لوله و حل معادلات جریان و معادلات انرژی به توصیف چگونگی انتقال نفت خام در بخشی از خط لوله می پردازیم. سپسمقدار اتلاف حرارتی را برای مقادیر مختلف ضخامت عایق محاسبه کرده و مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت با بکارگیری روابط بهینه سازی و با استفاده از نرم افزارCOMSOL Multiphysics ضخامت بهینه عایق را در دو محیط سرد و گرم برای دستیابی به کمترین تبادل دمایی سیال داخل لوله با محیط اطراف را بدست می آوریم