سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محمود حسینی امیری – بخش علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه پیام نور
مریم صف آرا – مدرس دانشگاه پیام نور واحد آمل
مهدی گلبهار – مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)وزارت جهاد کشاورزی کرج

چکیده:

امروزه کارآفرینی به عنوان یک عامل اساسی جهت توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود که ازیک طرف موجب رشد این کشورها و ازطرف دیگر به عنوان ابزاری برای نوآوری و تغییر همواره مورد توجه قرارگرفته است صنعت توریسم نیزیکی ازبخشهای اقتصادی است که به میزان قابل توجهی با عوامل کارافرینانه درارتباط است بهرحال تنوع فراوان درصنعت توریسم و خدمات توریستی نیازمند همراه شدن با تقاضای روزافزون انواع جدید نیازهای گردشگری می باشد که همین امرموجب خلق فرصت های فراوان و جدیدی جهت ایجاد صنعت توریسم پایدارگردیده است با این وجود گرایشاتی که درصنعت توریسم مشاهده گردیده است دلالت برتقاضای روزافزون بمنظور توریسم درمقیاسهای کوچک مرتبط با طبیعت و توریسم روستایی دارد با این وجود توریسم یکی ازبخشهای اقتصادی است که به علت رشد سریع بازارهای جهانی نیازمند ارتباط بیشتر با بخشهای کارافرینانه می باشد. اما نکته مهم این است که جهت گیری کارافرینانه مرتب طبا توسعه ی توریسم روستایی باید براساس برانگیختن کارافرینان محلی باشد.