سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده آدابی – دانشجوی دکترای تخصصی کامپیوتر،گروه کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی موقر رحیم آبادی – عضو هیات علمی،گروه مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه صنعتی شریف،تهران
امیر مسعود رحمانی – عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران

چکیده:

دربازارهای واقعی مدلهای اقتصادی فراوانی برای تنظیم قیمت منابع گرید برمبنای عرضه و تقاضا و میزان ارزشمندی منابع برای متقاضیان وجود دارد مذاکره یکی از پرکاربردترین مدلهای اقتصادی درراستای مدیریت منابع درگرید است عاملهای نرم افزاری مذاکره کننده نقشی بسزا درراستای محقق سازی مذاکره ایفا می کند ایده اصلی دراین مقاله طراحی عامل رفتار بازارگرای مذاکره کننده تحت نام MBDNA) به منظور مدیریت تخصیص منابع در گرید است MBDNA) مقدار مناسب امتیاز قابل واگذاری در فرایند مذاکره با لحاظ فاکتورهای رقابت فرصت زمان باقیمانده تا deadline و رفتار پیشین حریف حساب می کند ارزیابی عملکرد MBDNAدر مقایسه با عامل مذاکره کننده MDA با رویکرد دو معیار کامل شدن وظیفه و بودجه پرداختی درمحیط شبیه سازGridsim صورت پذیرفت نتایج شبیه سازی نشان دهنده بهبود دره ردو معیار ذکر شده است.