مقاله عامل دار کردن نانولوله های کربنی چند دیواره و تاثیر آن بر خواص کامپوزیتهای نانولوله های کربنی/ اپوکسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: عامل دار کردن نانولوله های کربنی چند دیواره و تاثیر آن بر خواص کامپوزیتهای نانولوله های کربنی/ اپوکسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کربنی چند دیواره معادله Tsai Halpin کامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نیا لاله
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عاملدار کردن نانو لوله های کربنی چند دیواره با گروه های کربوکسیل و آمینو و تاثیر آن بر خواص کامپوزیتهای نانولوله های کربنی چند دیواره /(MWCNT) اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی تعاملات بین MWCNT و مونومر اپوکسی، زاویه تماس و میزان آبدوستی فیلم رزین اپوکسی تقویت شده با MWCNT اندازه گیری شده است. تست کشش نمونه ها برای به دست آوردن خواص مکانیکی کامپوزیتهای /MWCNTاپوکسی، برای درصدهای مختلف وزنی از MWCNT عامل دار شده انجام و برای مقایسه نتایج، اپوکسی خالص و کامپوزیت اپوکسی MWCNT بدون عامل نیز آماده شدند. به منظور پیش بینی درست خواص مکانیکی کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با MWCNT، اثر فاکتور جدا شدن (گسستگی) MWCNT از طریق اعمال عامل تصحیح به یک معادله Halpin-Tsai بدست آمده است و نتایج بدست آمده از معادله Halpin-Tsai اصلاح شده بوسیله نتایج تجربی بررسی و تایید شده است.