مقاله عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب های آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب های آلوده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متالوپورفیرین
مقاله مگنتایت
مقاله نمونه های آبی
مقاله اصلاح سطح
مقاله یون جیوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورصابری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سعدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ترکستانی سیدکامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک نانوجاذب مغناطیسی جدید از طریق اصلاح نانوذرات Fe3O4 با ۳- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES) و ۴- مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف یون های جیوه از محلول های آبی تهیه شد. ۴- مرکاپتوبنزوئیک اسید از طریق برهمکنش بین گروه های کربوکسیلیک ۴- مرکاپتوبنزوئیک اسید و گروه های آمین APTES به Fe3O4 پیوندزده شد. نانوجاذب به دست آمده با روش های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و آنالیز وزن سنجی گرمایی (TGA) بررسی شد. نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای جذب یون های جیوه از طریق برهم کنش با گروه های مرکاپتوی موجود بر سطح Fe3O4 مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات جذب برحسب عوامل pH، زمان تماس و اثر برخی یون های موجود در محلول آبی انجام شد. بازیابی جیوه جذب شده تا ۹۹٫۳% توسط ۱M-HCl امکان پذیر است و نانوجاذب پیشنهادی قابلیت استفاده مجدد را دارد.