سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا پاک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
فرامرز ملکیان – استادیار تکنولوژی آموزشی

چکیده:

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات و اطلاع رسانی لقب گرفته، سرعت، رشد و توسعه ی علم و تکنولوژی روزافزون شده است. آموزش وپرورش این عصر، نمی تواند نسبت به این تحولات، بی تفاوت بماند و رویکرد و جهت گیری مناسبی را نداشته باشد. چرا که می خواهد آموزش و یادگیری در زندگی انسان ها و به ویژه کودکان و نوجوانان ارزش معناداری را داشته باشد و فراتر از یاددهی و یادگیری به بازسازی عاطفه ی تحصیلی و توانمندی های فراگیران و نوسازی عواطف مثبت در آنان بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. از این جهت برای تحقق هدفهای تعلیم و تربیت در دوران جدید، همه ی صاحب نظران تعلیم و تربیت بر این باورند که هر چه سریع تر باید در نگرش ها و روش های کنونی آموزش و پرورش دگرگونی های اساسی به وجود آید. لذا در این تحقیق مسأله ی اساسی این است که چگونه و با چه راهبردهایی می توان عواطف تحصیلی مثبت و مفید را از طریق تکنولوژی آموزشی در دانش آموزان درونی ساخت به طوری که به عنوان جزیی از رفتار شخصی آنان درآید و با داشتن عواطف تحصیلی نهادینه شده بتوانند در مسیر موفقیت تحصیلی گام بردارند.