مقاله عاشقانه های سیاسی-اجتماعی در شعر معاصر تاجیکستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: عاشقانه های سیاسی-اجتماعی در شعر معاصر تاجیکستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مضامین عاشقانه
مقاله شعر معاصر تاجیکستان
مقاله رئالیسم سوسیالیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبرزاده مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر مضمون اشعار عاشقانه در شعر معاصر تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که شعر معاصر تاجیکستان در محدوده تاریخی ۱۹۱۷م. از زمان انقلاب اکتبر روسیه تا قبل از فرو پاشی آن و استقلال تاجیکستان در ۱۹۹۱م. در زمره آثار مکتب رئالیسم سوسیالیستی قرار می گیرد، مضامین شعری آن از جمله عاشقانه های شعر تاجیک نیز تحت تاثیر دیدگاههای سوسیالیستی است. بدین ترتیب عاشقانه های مکتب رئالیسم سوسیالیستی، عاشقانه هایی سوسیالیستی و سیاسی اجتماعی به شمار می رود. در واقع در دوره مذکور عشق، گویی تنها بهانه ای برای بیان رسالت حزبی شاعر سوسیالیست است و محبوبی که از سوی شاعر کمونیست این دوره مورد ستایش قرار می گیرد نه تنها زنی سنتی به شمار نمی رود ،بلکه خود در فعالیت های سیاسی اجتماعی البته در تایید سیاست های حاکم گام برمی دارد. در عاشقانه های مورد بحث آنچه از معشوق ستودنی است، زیبایی های ظاهری او نیست بلکه تلاش او در صنعت و کار است که البته این دو از اصول سوسیالیسم به شمار می رود.
همه موارد فوق با کاوش در برجسته ترین نمونه های شعری از شاعران دوره شوروی تاجیک بررسی شده است.