سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علیرضا خلیفه زاده –

چکیده:

بررسی وضعیت حکمرانی و خاندان های حکومتگر در نواحی ساحلی خلیج فارس ، نقش مهمی در ترسیم و تفهیم تاریخ سیاسی خلیج فارس در چند قرن اخیر دارد . نمی توان تاریخ خلیج فارس را منهای بندر ریگ و حکمرانان آن نوشت . آنها از دوران شاه سلیمان صفوی ۱۱۰۵-۱۰۷۷ تا محمدشاه قاجار ۱۲۶۴-۱۲۵۰ در رخداد های سیاسی ، در گیری های نظام ی با دیگر طوایف هر دو سوی خلیج فارس ، مبارز ات ضد استعماری ، بازرگانی ، صید ماهی و مروارید و … حضوری پررنگ داشته اند. این خاندان همواره وطن دوست و مدافع حقوق کشور ایران بوده اند . تدابیر میر حمد ، نخستین چهره ی تاریخی آل زعاب ، استعمار ستیزی م یرمهنا و حسن خان زعابی (حسن سلطان) از نمونه های برجسته ی تاریخ این خاندان است . اوج گیری خاندان آل مذکور در بوشهر و دست اندازی مخرب شیخ عبدالرسول خان آل مذکورمقتول ۱۲۴۷-۱۲۳۰ه.ق و فرزندش شیخ نصر خان دوم ۱۲۶۶-۱۲۴۷ه.ق بر بنادر ریگ ، گناوه و دیلم وارد شدن در منازعات و اختلافات محلی ، نه تنها باعث سست شدن ستون قدرت آل مذکور شد؛ بل که با عث تضعیف ، از بین رفتن و دگرگونی چند حکومت محلی هم جوار نیز گردید ، که سقوط آل زعاب هم با این مواردارتباطی مستقیم دارد