مقاله ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۹۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسناد تجاری
مقاله ظهرنویسی
مقاله نمایندگی
مقاله ظهرنویس (نماینده)
مقاله اصیل
مقاله مسوولیت ظهرنویس
مقاله دارنده
مقاله حسن نیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسوولیتی در برابر دارنده سند نداشته و فقط اصیل مسوول تلقی می شود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هر چند صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسوولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می توان گفت نحوه مسوولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتا امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسوولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده سند هیچ گونه مسوولیتی نداشته و فقط اصیل مسوول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است.