سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی رجائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
محسن محمد خانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مل
حمیده احد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

توریسم از بزرگترین صنایع دنیا و وابسته به بخش عمده ای از اقتصاد جهانیست در عصر جهانی شدن که فشرگی زمان ، مکان و فضا پدید آمده ، علم پزشکی و خدمات وابسته به آن در سراسر جهان شاخه ای از صنعت گردشگری را به عنوان گردشگری سلامت به وجود آورده است موقعیت و تنوع جغرافیایی ایران و وجود ذخایر گسترده طبیعی و چشمه های آب معدنی و سابقه درخشان و کهن علم پزشکی ایران در رشته های مختلف و تنوع خدمات درمانی و پزشکی و کیفیت آن باعث توجه به این نوع گردشگری به ایران شده است اما با توجه به ویژگی های جهانی شدن گردشگری ساختار برنامه ریزی گردشگری سلامت و عملکرد مناسب نهاد ای مرتبط دولتی و خصوصی آن مناسب و شایسته ایران نبوده. با توجه به اهداف این پژوهش به نظرمیرسد عدم وجود طرح جامع توریسم سلامت در ایران در کند شدن روند توسعه گردشگری سلامت موثر و قابلیت ها و توانمندی های ایران در این ضمینه تاثیر چندانی در توسعه علمی و اقتصادی ، درآمد و اشتغال ندارد لذا این مقاله ضمن توجه به این مسئله راهکار ها و پیشنهاد هایی را ارائه مینماید.