سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا داوری – دانشگاه پیام نور اراک
علی سلطانی – دانشگاه تهران
حسن فراهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

کشاورزی ارگانیک یک نظام جامع مدیریت تولید است که باعث ترفیع و بهبود سلامت اکوسیستم های زراعی از جمله تنوع چرخه ها و فعالیت های زیستی خاک می شود این نوع کشاورزی درحال حاضر دربیش از ۱۶۰ کشور جهان ودرمساحتی برابر با ۳۷۲ میلیون هکتاردرحال اجرا است از سوی دیگر درایران ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که میتواند اکثر انها را به عنوان نظام های کشاورزی سنتی که کشاورزان خرده پا درآنها مشغول امرار معاش هستند طبقه بندی کرد رشد اخیر کشاورزی ارگانیک دردنیا تبدیلی نظام کشاورزی برخی ازاین زمین ها را به کشاورزی ارگانیک به عنوان یک اولویت درسیاستگذاری کلان کشاورزی کشور مطرح می سازد کشاورزی زیستی می تواند فرصت های قابل توجهی دراشتغال دربخش روستای بوجود آورده و با ایجاد کسب و کارهای نوآورانه کوچک سبب توقف مهاجرت روستائیان به شهرها شده و مهاجرت معکوس را سبب شود ایجاد آژانس های صادرکننده گواهینامه های ملی و بین المللی برا یمحصولات ارگانیک کارخانه ها و کارگاه های تولید کود افت کش و علف کش زیستی روستاهای زیستی کارخانه های فراوری محصولات ارگانیک ودرنهایت تولید محصولات زیستی و بازاریابی این محصولات درسطح ملی و جهانی فرصت های شغلی فراوانی برای فارغ التحصیلان گرایشهای کشاورزی ایجادمی کند.