سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا سلیمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بندرعباس
افشین دانه کار – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در بحث گردشگری ساحلی می بایست به مدیریت گردشگری پایدار توجه ویژه شود که یکی از راه های آن تعیین ظرفیت برد است. جنگل های حرای جزیره قشم یکی از جلوه های طبیعی ویژه در استان هرمزگان محسوب می شود. این جنگل ها که در حد فاصل جزیره قشم و بندر خمیر قرار دارند، دارای تقاضای تفرجی بالایی هستند. در این تحقیق تعیین ظرفیت برد فیزیکی در منطقه مدنظر قرار گرفته است که بر مبنای یکی از روش های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در سال ۱۹۹۶ انتخاب شده است. بر طبق این روش، ظرفیت برد فیزیکی عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در یک مکان و زمان معین می توانند حضور فیزیکی داشته باشند. واحدهای بکار رفته در این روش، شامل مساحت منطقه مناسب برای گردشگری، فضای مطلوب جابجایی گردشگر و فاکتور چرخشی یا تعداد بازدید روزانه از مکان است. مساحت منطقه مناسب برای گردشگری در این تحقیق برابر با ۱۴۱۷ هکتار در نظر گرفته شده است که این وسعت دربرگیرنده زون تفرج متمرکز در منطقه است. فضای مطلوب جابه جایی گردشگر نیز یک مترمربع در نظرگرفته شده است. فاکتور چرخشی یا تعداد بازدید روزانه از تقسیم مدت زمان قابل استفاده بودن محل که براساس مدت زمان کار قایقرانان در منطقه است و برابر با ۱۱ ساعت در شبانه روز می باشد بر میانگین طول زمان بازدید که با توجه به میانگین طول زمان بازدید گردشگران از منطقه برابر با ۹۰ دقیقه می باشد، بدست می آید. به این ترتیب مطابق روش به کار برده شده، ظرفیت برد فیزیکی جنگل های حرا در زون تفرج متمرکز، حدود ۱۰ نفر در هکتار تعیین شد که با درنظر گرفتن وسعت کل محدوده مورد مطالعه که برابر با ۸۹۰۹۹ هکتار است، ظرفیت برد تفرجی برابر با ۰/۱۵ نفر در هکتار محاسبه شد.