سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ماهیگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
رضا جمشیدی چناری – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
منیره سنگی – کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی بابل

چکیده:

فرآیند تشکیل خاکهای چسبنده باعث به وجود آمدن ناهمسانی در پارامترهای مقاومتی و سختی آنها می شود. ناهمسانی خاک در نتیجه فرآیند رسوب گذاری و تحکیم یک بعدی متعاقب آن می باشد. اغلب خاکها در حالت طبیعی هم ناهمسانی نسبت به مقاومت برشی وهم ناهمگونینسبت به عمق از خود نشان می دهند. در این مقاله برای در نظر گرفتن اثر ناهمسانی چسبندگی خاک مدل استاندارد موهر- کلمب به حالتناهمسان تعمیم داده شده است. تاثیر ناهمسانی و ناهمگونی مشخصه روی ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از روش تفاضل محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ناهمسانی و ناهمگونی چسبندگی خاک تاتیر قابل ملاحظه ای روی ظرفیت باربری پی های سطحی دارد.