سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمد علی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

در حال حاضر تعداد بسیار کمی فرمول عددی و تجربی جهت تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی های مجاور شیب وجود دارد.در این تحقیق از روش شبه استاتیکی و روش قطعه جانبو برای تعیین ضرایب ظرفیت باربری Nγ و ضرایب تصحیح مربوط به شیب بار و شیب زمین و بارهای لرزه ای برای پی های صلب مجاور شیب های غیرچسبنده استفاده می شود و نتایج حاصل با روش های موجود مقایسه می گردد