سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید حمزه زاده – مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس

چکیده:

بدون تردید دردنیای امروز منطقه خاورمیانه بواسطه نرخ رشد جمعیت نسبت به سایر مناطق رشد یافته تر نظیر کشورهای اروپایی امریکای شمالی و شرق اسیا بیشتر و بهتر م یتواند بعنوان منطقه ای با ظرفیت های وسیع اقتصادی و اجتماعی مورد هدف قرارگیرد از سوی دیگر موقعیت ژئواستراتژیک ویژه این حوزه و برخوردار از نعمت درآمدهای نفتی و جریان ترانزیت و تبادل متراکم و روبفزونی کالا و خدمات سبب گردیده است تا برنامه ریزان اقتصادی کشورهای حوزه با شناخت این اهمیت ها مبادرت به توسعه و تعمیم زیرساختهای سامانه های ترکیبی حمل و نقل و اتصال این سامانه ها بیکدیگر و اعمال مدیریت برشبکه های تاسیس شده نمایند از سوی دیگر تحدید و توقف رشد جمعیت درکشورهای توسعه یافته و رشد بی وقفه اقتصادی و اجتماعی این جوامع پس از جنگ دوم جهانی موجب گردیده تا امروزه این روند به حدی از اشباع رسیده که عدم نیاز به توسعه بیشتر را سبب گردیده و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن را تجربه نمایند.