سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی بسطامی – عضو هیات علمی دانشگاه
محمد جنیدی – عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

زمین لرزه یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسی عمران با آن سروکار داشته است یکی ازمباحثی که دررابطه با این پدیده طبیعی وجود دارد بررسی اثرات لرزه ای قبل و بعدازلرزه اصلی که اصطلاحابه آن هاپیشلرزه و پسلرزه گفته میشود برروی سازه های مهندسی است پیش ازوقوع رویداد اصلی تا زمانی که رشته پسلرزه ها ادامه دارد تغییرات زیادی در پارامترهای جنبش زمین بوجود می آید که همین امر باعث میشود تا یک سازه با مشخصات ثابت درمعرض امواج لرزه ای با ویژگیهای متفاوت قراربگیرد دراین مطالعه برای بررسی اهمیت پیشلرزه و پسلرزه ها طیف پاسخ سازه یک درجه آزاد که درلرزه اصلی احتمالا دچار آسیب می شود تحت رویدادهای دنباله دار لرزه اصلی به همراه پیشلرزه و پسلرزه محاسبه شده و سپس با طیف پاسخ لرزه اصلی مقایسه میگردد برای بررسی این موضوع پارامترهای تاثیر گذار برروی طیف پاسخ نظیر ضریب سخت شدگی ضریب شکل پذیری دوره تناوب سازه ونوع خاک منطقه به ازای مقادیر مختلف لحاظ گردیده است