سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریمان فتحی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده شیمی
فاطمه آبیار – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده شیمی
محمود تبریزچی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده شیمی
حسین فرخ پور – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده شیمی

چکیده:

اثر اپتوگالوانی OGE ناشی از تغییرات ( افزایش یا کاهش) در خواص رسانایی یک محیط تخلیه الکتریکی در اثر تابش رزنانسی نور لیزر است. هنگامیکه پرتو لیزر به حجم یک تخلیه تابیده و فرکانس آن در یک گذار (فرمول در متن اصلی مقاله) بین دو تراز برانگیخته اتمی یا ملکولی موجود در تخلیه تنظیم شود چگالی جمعیت ای دو تراز i و j در اثر دمش نوری تغییر می کند. به دلیل تفاوت در احتمال یونش از دو تراز این تغییر جمعیت منجر به تغییر در خواص الکتریکی تخلیه می گردد . این تغییرات به صورت افزایش یا کاهش در هدایت تخلیه مشاهده میشود و به اثر اپتوکالونی معروف است.