سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیاس رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازرسی فنی
منصور فرزام – استادیار گروه مهندسی بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت
محمد علی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اشرفی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران

چکیده:

تغییر شکل پلاستیک فلزات و آلیاژها همراه با حرکت و تکثیر نابجایی ها بوده و موجب افزایش چگالی نابجایی در یک قطعه می شود. با توجه به اینکه برخی از خرابی های ایجاد شده در قطعات و تجهیزات مانند خزش، خستگی و رشد ترک، رابطه مستقیمی با چگالی نابجایی ها دارند لذا دانستن چگالی نابجایی یک قطعه و پایش تغییرات آن در حین سرویس دهی آن، می تواند در بازرسی فنی و تشخیص به موقع خرابی، بسیار گره گشا باشد. تاکنون روشهای مختلفی برای بدست آوردن چگالی نابجایی ها مانند استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری و تفرق اشعه ایکس، ارایه شده است اما هر یک از روشها دارای معایبی می باشند. در این تحقیق به بررسی تغییرات امپدانس الکتروشیمیایی با چگالی نابجایی در مس خالص تجاری پرداخته شده است. نتایج بدست آمده، تغییرات قابل توجه پارامتر های حاصل از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی با چگالی نابجایی ها را نشان داد لذا از این پس می توان برای بدست آوردن چگالی نابجایی و بازرسی فنی یک قطعه، از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده کرد.