سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمدنیکبخت – استادیار دانشگاه ارومیه
رسول ملک فر –
تیمور توکلی هشجین –
برات قبادیان –

چکیده:

از روش طیف سنجی رامان برای اندازه گیری غیرمخرب خصوصیات میزان مواد جامد محلول ph و رنگ در گوجه فرنگی استفاده شد قندهای موجود درگوجه فرنگی در HPLC بررسی شدند. نتایج حاصل حاکی از اینست که طیف های بدست آمده از پراکندگی رامان می توانند نوارهای بسیار مههمی را بروز دهند این نوارها را می توان به ارتعاش های v1,v2,v3 کارتنوئیدهای α-carotene β-carotene نسبت داد که به دلیل ارتعاشات کششی کربن – کربن C=C و C-C درزنجیره اصلی بوجود می آیند و بیانگر رنگ میوه می باشند همچنین با مقایسه طیفهای قندخالص و طیفهای گرفته شده از میوه به صورت غیرمخرب می توان اثر انگشت های طیفی مربوط به قندها را نیز درمحدوده طیفی ۳۰۰۰cm-1 و ۲۳۰۰cm-1 کاوش نمود بطورکلی می توان طیف سنجی رامان را به عنوان روشی مطمئن سریع و کارا دراندازه گیری عاملهای کیفی میوه ها اعم از خصوصیات داخلی قند و خارجی رنگ پیشنهاد نمود.