مقاله طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه نیچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: طلوع «ابرانسان» در سپهر اندیشه نیچه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابرانسان
مقاله شور فاصله
مقاله نیست انگاری
مقاله باز ارزش گذاری ارزش ها
مقاله معنای زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی تبار هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: امامی سیده آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ابرانسان» یکی از بنیادی ترین آموزه های فلسفی نیچه است که موضوعیتی اساسی در فلسفه ورزی او دارد. نیچه در مقام متفکری ژرف و آگاه به زمانه، معناباختگی زندگی را در عصر و جامعه ای که در آن می زید نیک دریافته است و بر آن می شود تا به سان طبیبی دلسوز و دردآگاه، بشر روزگار خویش را از بحران پیش رو که آن را «نیست انگاری» نام نهاده است، گذر دهد و افقی روشن و مطلوب در برابر دیدگان او بگشاید. طرح درخشانی که نیچه بدین منظور در سر دارد، ویرانی همه هنجارها و باورهای مرسوم، و «باز ارزش گذاری همه ارزش ها» با رویکردی اشراف سالارانه و والاتبارنه و مبرا از انحطاط برده صفتانه می باشد. رسالتی سترگ که برای تحقق آن، پیامبری به نام «ابرانسان» برمی انگیزد تا به اعجاز اراده سرشار و آفرینش گرش چونان تهی زندگانی را لبریز معنا سازد که سرمستانه تکرار مداوم آن را در هیات «بازگشت جاودانه همان» آری گوید و همین هستی این جهانی را با همه کاستی ها و نابسندگی هایش عاشقانه در آغوش کشد.
در این جستار به قدر امکان از سیمای «ابرانسان» نیچه و بایسته های او پرده برخواهیم گرفت.