سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
عارف مردانی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحلیل، طرّاحی و ساخت ابزار در داخل کشور نیازی به تلاش مستمر دانشورزان و دانشمندان دارد. بر همین اساس درتلاش برای اتوماسیون ماشینهای کشاورزی و کاهش هزینه و افزایش بهرهوری از شرایط متفاوت ایران با سایر کشورهای پیشرفته، تحلیل و پیشنهادی در این مطالعه صورت گرفته است. در این تحلیل به امکانسنجی ساخت دبیسنجی پرداخته شده که با ابزار ساده و ارزانقیمت به انجام میرسد. در مراحل پیشرفته، این نوع طرّاحی جهت دستیابی به نقشههای عملکرد محصول و استفاده حد اکثر از سطح زمین مورد نظر خواهد بود.