مقاله طریق کمال از نظر گاه نجم الدین رازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات قرآنی (فدک، فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: طریق کمال از نظر گاه نجم الدین رازی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صوفیان
مقاله نفس
مقاله تعالیم اسلامی
مقاله مستعد آیندگی
مقاله تکامل
مقاله اخوان الصفا
مقاله سلوک
مقاله فرضیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکار زرین تاج
جناب آقای / سرکار خانم: عقدایی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجه بارز اندیشه صوفیان، اعتقاد به تکامل است؛ هرچند زمینه این نظریه در دستگاه های مختلف فلسفی و عرفانی وجود دارد، لیکن نوع تبیین آن فرق می کند. در قلمرو اسلام با پیدایش اخوان الصفا که مشربشان آمیزه ای از اندیشه های ارسطویی و نوافلاطونی بود، گامی تازه در فرضیه تکامل برداشته شد. صوفیه که اساس تفکر خود را در خصوص آفرینش بر تعالیم اسلام استوار کرده است، چنین فرضیه هایی را با عقاید اسلامی به گونه ای که متهم به کفر نشود، در هم آمیخت. نمونه بارز این اندیشه ها را در سخنان مولوی می بینیم: از جمادی مردم و نامه شدم و ز نما مردم ز حیوان سر زدم نجم رازی نیز نفس انسانی را بالقوه مستعد آیندگی می داند و راه رسیدن به آن را به جز ابزار اصلی (شور و شوق و عشق) که تنها با سلوک در جاده شریعت و طریقت و حقیقت دست می دهد، می داند.