سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلین رخشانی پور – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

موضوع اشتغال و بیکاری یکی ازمهمترین دغدغه های کشور درعصرحاضر می باشد چنانکه بند ۶ سندچشم انداز ۲۰ ساله کشور رسیدن به اشتغال کامل را درافق ۱۴۰۴ هجری شمسی مطرح می کند دراین راستا موضوع اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ی از جایگاه ویژه ای برخوردار میب اشد چنانکه بند ۱۵ و ۲۴ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تلاش درجهت رفع دغدغه های شغلی جوانان وایجاد اشتغال مولد و کاهشن رخ بیکاری را مطرح می نمایند درراستای اجرای بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه وبه منظور ارتقا توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ بکارگیری نیروهای متخصص درواحدهای مرتب طبا بخش کشاورزی ارتقا سطح علمی بخشهای تولیدی با رویکرد اصلاح ساختار تولید کشور ایجاد زمینه های لازم برای تقویت اعتماد به نفس و افزیاش مهارت های لازم درفارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های کشاورزی توسعه فکر خود اشتغالی و کارافرینی درفارغ التحصیلان و کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از عدم اشتغال فارغ التحصیلان طرح کارورزی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی اجرا شد.