سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه هاشمی ریزی – شرکت بازیافت لنجان

چکیده:

قانون مدیریت پسماند در تاریخ۸۳/۲/۲۰ متشکل از ۲۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردید که دراین قانون تعاریف انواع پسماند و نحوه برخورد با آن ذکر شده است یکی از این انواع پسماند پسماندهای کشاورزی میب اشد که جزئ پسماندهای ویژه طبقه بندی شده است و ساماندهی آن به عهده تولید کننده می باشد لذا در شهرستان لنجان با عنایت به عدم آگاهی کشاورزان تولید کننده منطقه اتش زدن ضایعات برنج در ماه های شهریور و مهرماه فصل برداشت آلودگی غیرقابل کنترلی ایجاد می کند برآورد تقریبی از میزان آلودگی نشان میدهد ۲۳۰ هزار کیلوگرم مواد معلق و ۳۵ هزار کیلوگرم اکسید های ازت و گوگرددرم جموع ازاین طریق وارد هوا می شود . که اثرات سوء برسلامتیشهروندان این شهرستان باقی میگذارد.