سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

درحال حاضر براساس آمارهای موجو د ارزش ضایعات محصولات کشاورزی سالانه معادل ۵ میلیارد دلار براورد می شود حدود ۳۰ درصد تولید به عبارت دیگر درزمینه مختلف قبل حین و پس ازتولید با بهره وری وراندمان پایینمحصولات کشاورزی مواجه هستیم ارتقا کیفی محصولات کاهش ضایعات شستشو خشک کردن ضدعفونی درجه بندی بسته بندی محصول حمل و نقل نگهداری و انبارداری مقاومت به آفات ماندگاری فراوری عمل آوری مواد غذایی خام و عرضه محصولات و از همه مهمتر بازارپسند نمودن آن مطابق نیاز روزمشتریان از جمله موارد مهمی است که از سوی بهره برداران و دست اندرکاران مورد بی توجهی قرار میگیرد و اغلب آموزشها پیام ها و توصیه های ترویجی تا همان مرحله کاشت داشت و برداشت بکارگرفته می شود لیکن این مه از طریق ترویج و آموزش مبتنی برمصرف کنندگان همگام با ترویج و انتقال یافته ها برای بخش تولید محقق خواهد شد