سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سبز آب اروند
حسین طاعتی زاده – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سبز آب اروند
شایان سبزیوند – مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور سبز آب اروند

چکیده:

سامانه های آبرسانی از حیاتی ترین تاسیسات زیربنایی در هر کشور بوده و تداوم عملکرد مناسب آنها در توسعه پایدار آن منطقه نقش بسزایی دارد شرایط اضطراری طبیعی اتفاقی یا عمدی همواره عملکرد سامانه ها را تهدید می کند که بعید است فقط با تمهیدات پیشگیرانه بتوان از اثرات زیانبار آنها جلوگیری نمود لذا لازم است طرحهای مدیریت و پاسخ در شرایط اضطراری برای هر سامانه برنامه ریزی و بطور مداوم به روز شده و اموزشهای لازم برای پرسنل برگزار شود دراین مقاله پس از توضیح مختصری پیرامون خطرات آلودگی که سامانه های آبرسانی را تهدید می کنند وجوه مختلف طرحهای پاسخ با رویکرد الودگی آب بررسی شده و اجزای یک طرح و الزامات آن برشمرده شده است طرحهای پاسخ اضطراری معمولا شامل توضیحاتی پیرامون سامانه و اجزای آن تحلیل ریسک سامانه و تعیین مخاطرات ساختار تشکیلاتی و مسئولیت ها عملیات پاسخ در شرایط اضطراری مختلف اطلاعات و ارتباطات عملیات بازگشت به شرایط عادی و برنامه ریزی مانورهای امادگی هستند که دراین مقاله تشریح خواهند شد.