سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی
محمد باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی
مهدی پاشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تغییر پاسخهای سازه تحت بارهای مختلف را می توان از طریق تغییر طراحی برای توزیع بهتر سختی و مقاومت جستجو نمود. جستجوی نظم یافته طرح مناسب باید در قالب بهینه یابی بیان شود لذا مقاله حاضر با مرور نتایج حاصل از بهینه یابی، نمونه طرح قابهای فولادی با سیستمهای ابربادبندی را ارائه نموده و سپس به بررسی مقایسه ای رفتار آرایشهای مختلف تحت الگوهای بارگذاری جانبی نظیر زلزله در تغییر روند آسیب پذیری سازه ها می پردازد. نتایج مثالهای مورد بررسی نشان می دهد که آرایشهای نوین می تواند به کاهش هزینه مصالح یا تغییر قابل توجه رفتار قاب مهارشده منجر شود.