سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهزاد بهزادی مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد لغوی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

توزیع نامنظم علف هرز اشاره می کند که بخشی از مزارعهعاری از علف هرز است بنابراین محدود کردن عمل سم پاشی به قطعات حاوی علف هرز می تواند بازده مصرف سم را افزایش داده و میزان آلودگی محیط زیست توسط مواد شیمیایی کشاورزی را کاهش دهد واز این طریق موجب افزایش سود حاصل از تولیدات کشاورزی گردد درنتیجه تلاشهای زیادی صورت گرفته تا نهاده های علف کش کاهش یابد. دراین تحقیق نقشه توزیع علف هرز با استفاده سیستم DGPS تهیه شد سپس نقشه پراکندگی علف هرز تهیه شده با یک نرم افزار GIS کوپل شد براساس این نقشه های بدست آمده و یک کنترلگر الکتریکی سمپاشی قطعه ای صورت گرفت داده های بدست آمده کاهش ۶۹/۵ درصدی را درمصرف سم نسبت به روش سمپاشی متداول توزیع یکنواخت نشان میدهد