سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی هادی زاده – مدیر پروژه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

نیروگا ههای تلمبه ذخیر های از ضروریات مدیریت شبکه برق در کشور م یباشند. طرح چند منظوره سد دز، یکی از مه مترین طر حهای توسعه منابع آب و انرژی در جنوب غرب کشور است که بیش از ۵۰ سال در حال بهر هبرداری م یباشد. به منظور استفاده بهینه از پتانسی لهای سد و رودخانه دز، طر حهای توسعه متعددی درنظر گرفته شده است. علاوه بر نیروگاه موجود با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات، با اجرای طر حهای جدید همانند توسعه نیروگاه موجود، نیروگاه دوم، نیروگاه جریانی و همچنین نیروگاه سد تنظیمی بیش از ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب سیستم قابل افزایش است. طرح نیروگاه تلمبه ذخیر های دز، یکی از طرح های منحصر بفرد کشور از لحاظ مشخصات فنی م یباشد. در این مقاله، ضمن معرفی و ارائه مشخصات گزینه های مختلف جانمایی این طرح، لزوم بررسی همزمان دیگر طرح های توسعه با طرح این نیروگاه مورد تأکید قرار گرفته است.