سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران و همکار مرکز
مهدی سقاخرمشاهی – دانشجوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

هر نوع بارگذاری دینامیکی با توجه به ملزومات خاص خود روش طراحی ویژهای را میطلبد. حدود بارهای انفجاری برخلاف سایر انواع بارگذاری از پیش مشخص نیست لذا طراحی سازه تحت این بارگذاری به روش طرح ظرفیتی تغییر مییابد. حذف تک ستون یکی از انواع شناخته شده طراحی ظرفیتی قابهای ساختمانی برای مقابله با رفتار و خرابی تحت انفجار ناگهانی و حملات خصمانه میباشد. مقاله حاضر با مد نظر قراردادن راهبرد پدافندی اخیر و ضمن معرفی و ویژه سازی نوین یک شیوه تحلیل غیرخطی استاتیکی، آرایشهای مختلف مهاربندی را از لحاظ گسترش خرابی پیشرونده مورد بررسی قرار داده و انواع جدیدی پیشنهاد میکند که مزایای آن بر آرایشهای متداول طی بحث در نتایج مشخص و ارائه خواهد شد.