سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مولانا شریفی – کارشناس پژوهشگر و برنامه ریزعلوم کشاورزی
شیدا محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
پیمان شریفی – مدیرعامل شرکت تحقیقاتی مهندسی علوم باغبانی سنندج

چکیده:

طرح پیش رو که حاصل ده سال تلاش تحقیقاتی و تجربی دربخش علوم کشاورزی است شامل ۳۰ ماده قوانینی برای حمایت و حفاظت همه جانبه فوری از منابع مختلف طبیعی و کشاورزی و زمینه سازی اجرای ۱۴ مرحله عملیاتی طرح اصلی با هدف تحول و توسعه ضربتی تولید درآمد و اشتغال پایدار کلان به منظوردرمان ریشه ای و قطعی همه معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مکانیزه یکپارچه و علمی نمودن همه ظرفیت های بکارگرفته و نگرفته آبی خاکی اقلیمی انسانی و غیره بصورت حرکتی جهادی در بخش کشاورزی سطح کشور می باشد مدیریت اصلی این طرح ملی دولت و مجریان آن دانش آموختگان کشاورزی با کمک کشاورزان خواهند بود پشتیبان مالی طرح دولت و یا سیستم بانکی کشور با تضمین دولت هستند میزان بودجه مورد نیاز اجرایاین طرح ۳۰ میلیارد دلار بودکه تنها یک پنجم بودجه ای است که برای اشتغال ۲/۵ میلیون نفردرسال جاری تصویب شده است