سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم زینلی – کارشناس مرتع و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به گستردگی عرصه های منابع طبیعی و همچنین استفاده غیراصولی از منابع آب و خاک کشور از سو کمبود اعتبار دولتی نقص روشهای اداری، ناگزیرهستیم که مدیریت و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی را با حضور و مشارکت مردم بهره برداران انجام دهیم تا تضمینی بر موفقیت اجرای طرح ها بوجود اید طرح ابخیزداری حوزه پاکل با سطحی معادل ۳۱۷۴ هکتار با هدف کنترل فرسایش و رسوب و همچنین بهره برداری از ابهای سطحی از سال ۶۷ و ازطریق روشهای مشارکتی شروع شد براین اساس که ابتدا مسائل مشکلاتو نیازهای مردم با تشکیل نشستهایی با حضور بهره برداران و از طریق روشهای مشارکتی در روستا بررسی گریدد مشکلات و نیازها و راه حلهای احتمالی توسط اهالی و به روش Mapping نقشه روستا از نظر خاکهای حاصلخیز مراتع، منابع آب و … معین گردید معرفی شد و سپس تفکر و دلایل و انگیزه های مشارکت در جهت نیل به اهداف و فائق امدن به مشکلات بررسی گردید.