مقاله طرح مسوولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: طرح مسوولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزگار
مقاله مسوولیت
مقاله دانش آموز
مقاله دولت
مقاله آموزشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان، چنان گسترده است که در برخی از کشورها، قسمتی از حقوق مسوولیت مدنی تحت عنوان «حوادث آموزشی» به طور ویژه، به طرق جبران این خسارات می پردازد. عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد. در فقه امامیه قرن ها پیش به مسوولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسوولیت های خاص، مسوولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن، مسوولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران، در قانون مدنی فرانسه به مسوولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده و تحولات زیادی نیز در حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسوولیت مدنی آموزگار، بسیار وسیع است. در این جا، فقط به مسوولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.