سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه اسپرغم – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای ساختمان های تاریخی- دانشگاه شهید به
محمود ستایش مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بنا های تاریخی- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

حفاظت از بناهای تاریخی به عنوان شناسنامه ملی ما صییانت از ارزش های ملی و فرهنگی ماست. در این مقاله ابتدا به شناسایی و مطالعه کلی ستون ها ، مصالح و اجزای ساختاری آن ها پرداخته شده است و با معرفی ادبیات مربوطه در ادامه نقش سازه ای و عملکرد آن ها به طور اختصار بیان شده است سپس به معرفی ستون های عمارت خسرو اباد به عنوان نمونه موردی مرمتی پرداخته و در نهایت با روشی مطالعاتی تحلیل منجر به ارائه طرح مرمتی برای رفع آسیبو حفظ ساختار این ستون ها شده است.