سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدهادی میرکیایی – کارشناس ارشد توسعه روستایی و کارشناس طرح ملی حبله رود

چکیده:

برنامه اقدام ملی مدیریت پایدار منابع آب و خاک با هدف هماهنگی بخشی بین دستگاههای متعدد کشور که متولی اب و خاک کشور بوده جهت غلبه برمواردی از قبیل تخریب مداوم منابع آب و خاک مشارکت محدود مردم در تصمیم گیری ازمون تحقق هماهنگی بین بخشی در مدیریت حوزه ابخیز فقدان رهیافتهای جامع نگر و یکپارچه در برنامه ریزی توسعه تبدیل مدل تهیه شدهبه برنامه اقدام ملی ضعف منابع انسانی تشکیلات و برنامه ریزی و مدیریت ناپایدار منابع براساس برنامه مشترک میان UNDP و دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۶ با نگاهی یکپارچه و درک بهتر مشکلات مربوط به مدیریت پایدار منابع آب و خاک کشور در سطحی معادل ۱/۲ میلیون هکتار از حوزه ابخیز حبله رود بعنوان یک منطقه پایلوت با مشارکت ۴ سازمان در فاز اول با هم برنامه مدیریت منابع آب و خاک را به روش مشارکتی شروع کردند.