سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم موسیوند – کارشناس محیط زیست، کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمدحسین بازگیر – مدیر کل محیط زیست لرستان،
نبی اله قائدرحمتی – معاون، محیط انسانی استان لرستان
محسن امیری – کارشناس محیط زیست لرستان

چکیده:

منطقه شکاروصید ممنوع تالابهای شهرستان پلدختردر مساحت تقریبی۱۵۰۰۰ هکتار ،تعداد ۱۱تالاب کوچک را درخودجای داده است.باتوجه به تاریخچه حفاظت منطقه شکار وصیدممنوع تالابهای شهرستان پلدختر،مطالعاتی برروی منطقه صورت گرفته است تامنطقه شکاروصیدممنوع تالابهای شهرستان پلدختر به منطقه حفاظت شده ارتقاءیابد.نظربه اهمیت تالابها،این بوم سازگانهای پیچیده وارزشمندبه لحاظ حفظ ذخایرژنتیکی وتنوع زیستی،ارزشهای زیباشناسی،اقتصادی واکوتوریسم ونیزتفریح وتفرج ،نحوه حفاظت ومدیریت تالابها حائز اهمیت می باشد.این تالابها در مسیرکریدورمهاجرتی شمال به جنوب پرندگان مهاجری که از ایران عبور می کنندقراردارند ،به طوریکه برخی ازپرندگان که درتالابهای جنوبی (شادگان،هورالعظیم و…)زمستان گذرانی می کنند،یک تاچندروزی رادرتالابهای پلدختر سپری می کنند.باتوجه به اینکه اقلیم منطقه نیمه گرمسیری می باشد،این تالابها مکان مناسبی برای سایر حیات وحش منطقه به ویژه در فصول کم آبی هستند.درمجموع سه تالاب فصلی وهشت تالاب دیگر به صورت دائمی ،شیرین ویا لب شور بوده وبسیار کوچک هستند.باتوجه به نقش وکارکردبر اکوسیستم منطقه شکاروصید ممنوع وحتی حاشیه منطقه،نحوه مدیریت آنها بسیارحائز اهمیت است.دراین مقاله به مروری برمنطقه شکاروصیدممنوع وتالابهای یازده گانه شهرستان پلدختر ونحوه مدیریت کنونی ونیزراهکارهایی جهت بهبودمدیریت آنهاپرداخته می شود.