سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر خدابخشی جوینانی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید مسعود مقدس تفرشی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سرعت و دقت در بازار برق، جهت حصول موفقیت در این بازار، امری ضروری است . اگر در یک بازار، توانمندی در شناخت پتانسیل ها و تحلیل بازار، وجود نداشته باشد، موفقیت چندانی عاید بازیگران نخواهد ش د . از این رو نیاز به یک ساختار مدیریتی در هر مجموعه ی بازار، ضروری می نماید .در این تحلیل، و ظایف ه ر بازیگر نسبت به بازار و نسبت به امور داخلی مطرح می شود که تضمین کننده یک بازار پویا می باشد . از طرفی با این طرح مدیریتی، بازار در برابر حوادث پیش بینی نشده نیز، آ مادگی دارد و تقسیم پذیری وظایف در بازیگران بازار برق، یکی از اهداف این مقاله می باشد.