سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نگار آهنگرنژاد – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران
رضا علیمردانی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران
غلامرضا چگینی – عضو هیئت علمی گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس ابودیحان

چکیده:

سیبزمینی یکی از با ارزش ترین مواد غذایی است که بعد از گندم ، برنج و ذرت چهارمین محصول عمده دنیاست که علاوه بر مصرف غذایی برای تهیه بیش از ۵۰ نوع فرآورده استفاده میشود. سیب زمینی نسبت به غلات موادغذایی و انرژی بیشتری در واحد سطح تولید میکند. از یک هکتار مزرعه با متوسط تولید ۲۵ تن سیب زمینی بالغ بر ۱۰۰ گیگا ژول انرژی تولید می شود. مهمترین دلیل تولید سیب زمینی نگهداری آسان و ارزش غذایی فراوان آناست. در ایران به دلیل نبود ماشین برداشت متناسب با مزارع کشور( وجود سنگ و کلوخ و عدم کنترل رطوبت)، کمبود کارگر در زمان برداشت و دستمزد بالا، سطح زیر کشت سیبزمینی کم می باشد چون توجه زیادی بهمکانیزاسیون این محصول نشده است. مرحله ی جمع آوری و کیسه کردن این محصول بیش از ۲۴ % هزینهی عملیات برداشت را شامل می شود ، لذا با ساخت مکانیزم کیسه کن و توزین انتظار می رود هزینه برداشت سیب- زمینی تا حد زیادی کاهش یابد. این طرح شامل: بازوی هدایتگر با میکروسوئیچ، موتور الکتریکی، ناودانی انتقال و تخلیه، نگهدارنده کیسه، سکوی توزین و سامانه تحصیل داده می باشد. این مکانیزم محصول را پس از جمع آوری از روی زمین درون کیسه ریخته، وزن کرده و سپس تخلیه می نماید. پس از خاتمه عملیات تعداد کیسه و تناژ محصولدر هکتار در حافظه میکروکنترلر ثبت و توسط نمایشگر نشان داده می شود. بنابراین مکانیزم الکتریکی توزین و کیسه کردن هزینه بسته بندی را کاهش می دهد. برای ارزیابی مکانیزم طراحی شده سه آزمون انجام شد تا ارتباطبین پارامترهای مهم تاثیرگذار بر مکانیزم توزین و کیسهکن مشخص شود. این آزمون ها شامل: ۱- تغییر سرعت نقالهپرزدار روی زمان پر شدن کیسه ۲- تغییر میزان تغذیه روی زمان پر شدن کیسه ۳- تغییر میزان تغذیه روی مصرف توان موتور بود. نتایج آزمون ها نشان داد میزان تغذیه با زمان پر شدن کیسه رابطه مستقیم و با مصرف توان موتور رابطه عکس دارد. سرعت بهینه نقاله پرزدار ۱۰۰ دور در دقیقه بدست آمد