سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا فرج زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید قلی زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدائی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

تحلیل و طرح لرزه ای شبکه های تخت دولایه با درجات آزادی زیاد دارای حجم محاسباتی بالایی می باشند دراینتقحیق جهت کاهش این حجم محاسباتی از تکنیک شبکه های عصبی استفاده شده است درفرایند مذکور شبکه های دولایه با دهانه ها و ارتفاع های متغیر تحت زلزله قرار داده شده و طراحی شده اند نتایج عددی نشان دهنده توانمندی محاسباتی شبکه عصبی درپیش بینی طرح لرزه ای شبکه های تخت دولایه می باشد.