سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مقیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
حسن سیف الهی – کارشناس معماری

چکیده:

درایران تقریبا هرده سال یک زلزله بزرگ رخ میدهد و حوادثی مانند زلزله های کوچکتر سیل و رانش زمین نیز به تناوب رخ میدهند به گونه ای که می توان ادعا نمود بروز این حوادث درایران غیرمترقبه تلقی نمی گردند آنچه دراین میان مهم است نحوه آمادگی عمومی درزمان بروز سوانح است پیش بینی هایی مانند تعیین نقاط کمک رسانی و انبارهای آذوقه از موارد بسیار مهمند تامین سرپناه و نیز تعیین مراکز کمک رسانی مجهز برای سانحه دیدگاه باعث افزایش امنیت کاهش درد و رنج ناشی از سانحه شده و امید به آینده را نوید میدهد رفع مایحتاج اساسی مردم درچنین شرایطی انرژی کافی برای بقا و انگیزه لازم برای شروع بازسازی را ایجادمی کند درهمین راستا طراحی فضاهای ویژه که مایحتاج اولیه بازماندگان را تامین کند مهم است به اشکال مختلفی که درمقاله عنوان خوهد شد یک فروشگاه زنجیره ای عادی م یتواند با عمال ملاحظاتی درطرح معماری سازه و تاسیسات این قابلیت را دارد شود که درزمان بحران علاوه برتامین لوازم کمک رسانی و مایحتا ضروری مردم تبدیل به یک مرکز ارتباط بازماندگان با خویشاوندان درسایر نقاط و نیز اطلاع رسانی گیری از وضعیت مفقودین حادثه گردد که در شرایط بروز بلایای طبیعی یا جنگ یک زیرساخت بنیادین و بسیار مهم خواهد بود.