سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

پیشرفت سریع و فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد زمینه های مختلف و متنوع بکارگیری آن درتمامی ابعاد زندگی انسان شده است یکی ازکاربردهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه سیستمهای هوشمند خانه ها است سیستم هوشمند خانه ها راه کارهای مدیریت مصرف انرژی را همراه با رفاه و امنیت بیشتر درقالب سیستمی یکپارچه ارایه می کند مدیریت مصرف انرژی درساختمان هوشمند تاثیر بسزایی در صرفه جویی مصرف انرژی دارد دراین مقاله بعد از معرفی ساختمان های هوشمند بهمطالعه انواع سیستمهایی که میتوان دریک ساختمان هوشمند به کارگرفت پرداخته شده و درنهایت به مدیریت بهینه ساختمان اشاره شده است نتایج بدست آمده نشان میدهند سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS مدیریت و کنترل کلیه مبادی مصرف انرژی را درساختمان دردست دارد می تواند در مواقع غیرضروری مصرف کننده ها را به صورت خودکار از مدار خارج نماید از سیستمهای مدیریت انرژی BMS می تواند درکاهش قیمت و هزینه نیز کمک کند.