سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد نادر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست شرکت مهندسین مشاور تماوان
کامیار یغمائیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
محمد ملکوتیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

توسعه صنعتی به دلیل ورود فاضلاب های صنعتی به منابع آبی موجب بوجود آمدن مشکلات زیست محیطی متعددی در جهان شده است با توجه به محدود بودن منابع آب قابل ستفاده، لزوم تصفیه فاضلاب روز به روز آشکار تر می گردد. در این راستا در صنایع چوب و کاغذ به دلیل مصرف فراوان آب و تولید حجم زیاد فاضلاب با ویژگی های خاص نیاز به مطالعات و بررسی های دقیق احساس می گردد. به همین دلیل در این مطالعه تصفیه پذیری فاضلاب این صنعت مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان مطالعه موردی سیستم تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ مازندران انتخاب شد. با مراجعه به سوابق آزمایشات این تصفیه خانه مشخص گردید که سیتسم فعلی این تصفیه خانه کارایی لازم را برای حذف COD و رنگ ندارد ولی در حذف BOD و SS با مشکل خاصی مواجه نمی باد. مطالعات کتابخانه ای نیز نشان دادند که سیستم لجن فعال (سیستم موجود) کارایی لازم را در جهت حذف COD و رنگ ندارد. این موضوع در بررسی های انجام شده در سیستم تصفیه فاضلاب صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز تأئید گردید. در ادامه مطالعات مشخص گردید که برای رسیدن به استانداردهای زیست محیطی احتیاج به سیستم تکمیلی مناسبی در جهت حذف این پارامترها می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی پارامترهای شاخص فاضلاب صنایع چوب و کاغذ مازندران در جهت حذف COD و رنگ و سیستم های تکمیلی زیادی مورد بررسی مقایسه قرار گرفت که در نهایت منجر به پیشنهاد سیستم تکمیلی گردید.