سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین چاوشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه علم و فرهنگ
کاظم شریکیان – دانش آموخته مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سیستم سازه ای پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی ) ۳D-Panel ( در بین فن آوری های نوین ساختمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وقابلیت های فراوانی از جمله سبکی، عایق صوتی و حرارتی، تنوع شکلی در پلان معماری، سهولت جابه جایی و … برای این نوع سیستم می توان متصور بود. طرح پیشنهادی در مطالعه حاضر سازه ای پوسته ای به شکل طولی- گنبدی ) Barrel Vault ( است که علاوه بر دارا بودن تمام مزیت های مربوط به سیستم سازه پانلی، برخی از محدودیت های موجود برای این سیستم را که به محل اتصال دیوارهای باربر و سقف پانلی و اطمینان از عملکرد مناسب آن می باشد، برطرف کرده است. سیستم پیشنهادی با توجه به شکل گنبدی خود المان دیوار باربر و سقف را در هم ادغام کرده وتوانسته است به نحو مطلوبی تنش های وارد بر پوسته را در سطح خود توزیع کند و در مجموع حداکثر بازدهی از سیستم باربر لرزه ای و ثقلی سازه۶ ریشتر، انجام شده است. نتایج / گرفته شده است. برای طرح مورد نظر تحلیل تاریخچه زمانی برای نگاشت زمین لرزه هایی با بزرگی بیش از ۵ تحلیل نشان می دهد با توجه به محدود شدن حداکثر تنش فشاری ایجاد شده در بتن پوسته نازک به حداقل مقادیر تنش های مجاز کششی در بتن، ضخامت پوسته بتنی از لحاظ سازه ای مطلوب تلقی شده و شرایط برای هرگونه افزایش در طول و قطر سازه خاص در نظر گرفته شده در این طرح فراهم است