سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
جواد اعتماد رضایی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

با گسترش شرکتهای توزیع اهمیت مطالعات اقتصادی در کنار مطالعات فنی افزایش یافته و در حال حاضر صنعت برق در وضعیتی است که عدم توجه به مسائل اقتصادی بویژه در شرکتهای توزیع گسترش این صنعت را با وقفه مواجه خواهد نمود. در این مقاله روشهای جاری در کشور در رابطه با قرائت لوازم اندازه گیری، صدور برگ تشخیص مصرف، زمان بازپرداخت هزینه توسط مشترکین و میزان لاوصولی مورد بررسی قرار گرفته و روشهای متداول در سطح جهان که برای برگشت سریع هزینه و کاخش لاوصولی به کار گرفته شده مورد مقایسه قرار گرفته و جهت رفع مشکلات موجود در مورد قطع و وصل برق مشترکین بدهکار طرح پیشنهادی ارائه می گردد.