سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدجواد سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

پیشرفت سریع فناوری، آثار گوناگونی بر عرصه های مختلف جوامع بشری از جمله روش های انجام کار و وظایف شخصی داشته است.دورکاری از جمله روش های نوین انجام درست کار است. کارکنان می خواهند تفاوت به وجود آورند و سازمان سخت به دنبال آن است که تفاوت به وجود آید. اما گاهاً یاس و ناامیدی مستولی می شود، زیرا مدیران و سازمان نمی دانند چگونه از مزایای خلاقیت و نوآوری کارکنانی که در اختیار دارند و دور از محیط ضابطه مند اداری مشغول به فعالیت هستند، استفاده کنند. سازمان ها بایستی محیط کاری جهت کارکنان دورکار خود مهیا سازند که بتوانند در این محیط کاری امروز، تصمیم بگیرند، راه حل های تازه ای برای مسائل پیدا کنند،خلاقیت به خرج دهند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند. با بستر سازی مناسب و رفع موانع اداری و زیر ساختی و از طرفی تشخیص صحیح در خصوص مشاغل دورکار موجب شکوفا شدن خلاقیت و نوآوری دور کار می شویم. شواهد نشان می دهد که در این مدت زمان کوتاه که از طرح دورکاری میگذرد، کارمند دورکار نسبت به سایر کارمندان بهره ورتر، خشنودتر، نوآورتر و محصولات و خدماتی با کیفیت تر از سایر کارکنان ایجاد میکند.